[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

godel.cs.bilgi.edu.trArkadaşlar merhaba,
    godel.cs.bilgi.edu.tr'da oluşan sorun ile yarın ilgileneceğim.
    Bu sebepten yarına öğlene kadar sunucu servis sunamayacaktır.
    Sorunun derecesine göre kapalı kalma süresi değişebilir.
İlgilenenlerin bilgisine.

On Mon, 2005-02-21 at 20:13 +0200, Nagios Monitor wrote:
> ***** Nagios *****
> 
> Notification Type: PROBLEM
> 
> Service: SSH
> Host: godel.cs.bilgi.edu.tr
> Address: 10.15.2.10
> State: CRITICAL
> 
> Date/Time: Mon Feb 21 20:13:57 EET 2005
> 
> Additional Info:
> 
> Connection refused by host
-- 
Can Burak Çilingir
http://canb.net/

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: