[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lite brydd [OT]On Mon, 14 Jul 2014 17:38:58 +0200
Karl Thorén <karl.h.thoren@gmail.com> wrote:

> Hej!
> 
> Körs skriptet vid start så hamnar echo (stdout) utskrifter bara på den
> aktiva konsollen. Dvs sparas inte till någon logg.
> 
> Vill du spara till syslog så använd programmet logger istället.
> 
> Byter du ut
> echo "Setting max frequency of all CPUs to 3.4GHz"
> till
> logger -s "Setting max frequency of all CPUs to 3.4GHz"
> Så skrivs medelandet till syslog och stderr.
> 
> Lite beskrivning finns här
> http://www.cyberciti.biz/tips/howto-linux-unix-write-to-syslog.html
> 
> /Karl
> 
> 

Stort tack Karl!

mvh
/Janne


Reply to: