[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

transmission-daemonHej!

Jag har försökt få igång transmission-daemon på min server med Debian
7.5 utan att lyckas.

Först ska jag medge att jag inte har en susning om hur autentisering
fungerar i det här fallet.

Resultat:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and
'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the
transmission-daemon manpage for details.

"/var/lib/transmsision-daemon/info/settings.json" är en symlink till
"/etc/transmission-daemon/settings/settings.json" som innehåller:

  "rpc-authentication-required": true, 
  "rpc-bind-address": "0.0.0.0", 
  "rpc-enabled": true, 
  "rpc-password": "{1ab29f0ce8b5736b8a9e1c9db05a984283cfa278jIZnUO4g",
  "rpc-port": 9091, 
  "rpc-url": "/transmission/", 
  "rpc-username": "transmission", 
  "rpc-whitelist": "192.168.0.3", 
  "rpc-whitelist-enabled": true, 

Jag har plockat bort "~/.config/transmission-daemon/" för säkerhets
skull.

Om jag tar bort "/etc/transmission-daemon/settings/settings.json" blir
det samma resultat. Jag kan inte hitta någon annan "settings.json" på
disken. Jag har dödat och startat om transmission-daemon när jag gjort
ändringar i settings.

Någon som har en förklaring? Eller ett tips? Kanske om något
alternativt program. Anledningen till att jag valde just
transmission-daemon är att jag tycker transmission-gtk fungerar bra.

/Janne


Reply to: