[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lite brydd [OT?]On Thu, 2014-07-10 at 17:10 +0200, jan@lillahusetiskogen.se wrote:
> Jag har flera gånger, senast nyss, varit med om att min dator tvärdör
> efter att "Handbrake" (ghb) har drabbats av segmenteringsfel. Det går
> inte ens att pinga datorn, än mindre logga in via ssh. Liknar Windows
> beteende.

Det låter definitivt som hårdvarustrul. Överhettad processor eller
kanske dåligt minne?

Moderkortet kan också vara ett problem, om man får tro detta:
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/windows8_1-performance/computer-crash-when-using-handbrake-open-source/368d2b97-9b9b-4449-8735-d27b2df26953

> Fakta:
> Jag använder Mint baserad på Debian.
> ghb suger ~700% på en AMD med 8 kärnor 4GHz.
> Omkodningen tar mer än tre timmar.
> 
> Fundering:
> Borde inte Linux leva vidare även om ghb ger upp?
> Finns det något bättre alternativ till "Handbrake"?

Alternativ finns, t.ex. manuellt via ffmpeg eller Transmageddon om du
vill ha GUI.

-- 
Cheers,
Sven Arvidsson
http://www.whiz.se
PGP Key ID 760BDD22

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: