[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: lite brydd [OT]Hej!

Nu har jag ett script som verkar fungera:

><8  ><8  ><8  ><8  ><8  ><8  ><8  ><8
#!/bin/bash

let freq=3400000
let cpu=0

echo "Setting max frequency of all CPUs to 3.4GHz"
while [ $cpu -lt 8 ]; do
 cpufreq-set -c $cpu -u $freq
 let cpu=cpu+1
done
><8  ><8  ><8  ><8  ><8  ><8  ><8  ><8

Det körs vid boot. Genom att köra en variant med 1,4GHz kan jag se att
det fungerar.
Men, var hamnar texten? Först kollade jag dmesg, sedan greppade jag
alla loggfiler.

/Janne


Reply to: