[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FriBID (fritt BankID-program) finns nu i testingHej,

Ni som använder BankID känner kanske redan till FriBID [1], om inte så
är det ett fritt alternativ till BankID Säkerhetsprogram (som för övrigt
nyligen lade ner Linux-stödet). Givetvis är det något man använder helt
på egen risk!

Som titeln säger så finns FriBID nu i testing. Paketet heter kort och
gott "fribid". Paketet utgörs av en webbläsarplugin, som fungerar i
bland annat Iceweasel (men tyvärr inte i senaste versionen av Chromium,
se [2]). Mer info finns på hemsidan [1] och i programmets manualsida.

Jag är maintainer och även utvecklare av FriBID, ifall ni har frågor.

Avslutningsvis vill jag tacka Per Andersson som varit sponsor för
paketet och kommit med en hel del feedback. Utan honom hade paket inte
funnits i Debian!

[1] https://fribid.se/
[2] http://forum.fribid.se/viewtopic.php?id=244

Mvh,
Samuel


Reply to: