[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Webmail och ldapHej

Det verkar lovande det här med LDAP, förutom att jag inte får det att
funka. :)

Jag tycker att jag noga har följt anvisningarna på sidan du tipsade om:

http://www.feldt.com/work/projects/openLDAP/

Men varken Evolution eller Horde/Turba vill kännas vid den. Evolution
säger "Access denied" och Turba säger "DB Error: no such table". Om jag
från kommandoraden kör kommandot

ldapsearch -x -b 'dc=kicks-ass,dc=org' -D "cn=admin,dc=kicks-ass,dc=org"
'(objectclass=*)' -W

vilket det i guiden står att man ska göra för att kontrollera att allt
blivit rätt, så får jag följande, vilket i mina ögon är likvärdigt med
det som står i guiden:

    # extended LDIF
    #
    # LDAPv3
    # base <dc=kicks-ass,dc=org> with scope subtree
    # filter: (objectclass=*)
    # requesting: ALL
    #
    
    # kicks-ass.org
    dn: dc=kicks-ass,dc=org
    objectClass: dcObject
    objectClass: organization
    o: kicks-ass
    dc: kicks-ass
    
    # admin, kicks-ass.org
    dn: cn=admin,dc=kicks-ass,dc=org
    objectClass: organizationalRole
    cn: admin
    
    # AddressBook, kicks-ass.org
    dn: ou=AddressBook,dc=kicks-ass,dc=org
    objectClass: top
    objectClass: organizationalUnit
    ou: AddressBook
    
    # Pelle Nilsson, AddressBook, kicks-ass.org
    dn: cn=Pelle Nilsson,ou=AddressBook,dc=kicks-ass,dc=org
    objectClass: top
    objectClass: person
    objectClass: organizationalPerson
    objectClass: inetOrgPerson
    objectClass: evolutionPerson
    cn: Pelle Nilsson
    givenName: Pelle Nilsson
    sn: Nilsson
    userPassword:: <<borttaget i detta mail>>
    mail: pellenilsson@fastmail.fm
    
    # search result
    search: 2
    result: 0 Success
    
    # numResponses: 5
    # numEntries: 4

Jag får också samma resultat om jag istället kör

ldapsearch -x -b 'dc=kicks-ass,dc=org' -D "cn=Pelle
Nilsson,ou=AddressBook,dc=kicks-ass,dc=org" '(objectclass=*)' -W

vilket innebär att jag även kan ansluta med den användare jag skapat.

Om ni inte kan svara på detta så ska jag inte störa er mer, utan fråga
vidare på Hordes forum istället. Mailen funkar redan utmärkt, vilket var
det viktigaste.

mvh, PelleReply to: