[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

defoma, charsets m mHej!

Jag har ett lite udda problem...

Nationalencyclopedin erbjuder truetype-typsnitt för att kunna visa
ovanliga tecken på sin hemsida. Eftersom hemsidan inte är kodad i
Unicode eller liknande måste de göra en massa olika fonter och
specificera vilken som ska användas vid vilket tillfälle. Ganska dumt,
men de vill inte tydligen inte göra det enkelt för sig.

Problemet är att fonterna tydligen anser sig ha charset iso-8859-1,
trots att majoriteten av dem är symboler. mkfontscale skapar i alla fall
fonts.scale så att det ser ut som om de är iso-8859-1. Jag har försökt
fixa det genom att göra hintsfiler till defoma med font-specific som
charset. Det gör bara att fonts.scale som skapas
i /var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType/ får dubbla
uppsättningar XFLDs, en med *-iso8859-1 och en med *-fontspecific-0.

Rent konkret är problemen detta leder till naturligtvis mycket små, som
att typsnitten dyker upp i listor där de inte borde vara och att
fontglide (skärmsläckarhack) väljer dem för att visa text, vilket inte
fungerar så bra.

Detta är kanske lite obskyrt, men det är definitivt Debianspecifikt och
jag vore tacksam om någon kunde hjälpa mig. Vad kan jag göra för att få
bort *-iso8859-1 ur fonts.scale? om jag bara handredigerar den kommer
ändringarna att försvinna nästa gång defoma-font reregister-all anropas.
Tacksam för svar.
-- 
Vincent Lönngren <bice77@malmo2.net>Reply to: