[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Nyckelsigneringsfest, Göteborg/Slottskogen nu på onsdag.Hej!

För er som befinner er i Göteborgsområdet på onsdag kväll vill jag
informera om en nyckelsigneringsfest i Slottskogen den 13 juni klockan 19:00.

Platsen är Slottskogen, på gräsmattan mittemot Björngårdsvillan.

Inbjudan har gått ut till personer som är listade på biglumber med
adressen Göteborg, samt till ett antal andra personer som råkar känna
mig, Hans Ekbrand, samt till några epostlistor.

Både jag själv, och flera av de inbjudna är inte tidigare varit på ett
key-signing-party. Så för er som är osäkra på rutinerna, eller poängen
med det hela, se t.ex.

http://cryptnet.net/fdp/crypto/keysigning_party/en/keysigning_party.html
http://www.keysigning.org/methods/adhoc

Antalet deltagare kommer antagligen inte att vara så stort, så därför
kommer vi att använda en metod som kräver minimala förberedelser.

Förberedelser:

(Om du inte har någon nyckel så måste du skapa en, se t.ex.
http://cryptnet.net/fdp/crypto/keysigning_party/en/keysigning_party.html#prep)

0. Om du inte redan gjort det, se till att din nyckel finns
  tillgänglig på nyckelservrarna: (i instruktionerna nedan, byt ut
  din.epostadress@some.server.com mot den epostadress som du angav
  när du skapade nyckeln).

gpg --send-keys din.epostadress@some.server.com

1. Skriv ut nyckelns fingeravtryck med följande kommando

gpg --fingerprint din.epostadress@some.server.com

2. Kopiera upp (eller skriv ut fler kopior) av resultatet av
  ovanstående kommando. Ta med dig så många ex som du vill ha
  signaturer på din nyckel. Mer än 20 är nog inte nödvändigt, vi blir
  nog inte så många.

3. Kom till partyt med
  -en giltig legitimation
  -utskrifterna av din nyckels fingeravtryck
  -en penna

Efterarbete:

Var och en laddar ner de övrigas nycklar från nyckelserverarna, jämför
fingeravtryck på pappret med fingeravtrycket på de nedladdade
nycklarna, signerar dem (om fingeravtrycken överensstämmer) och
skickar tillbaka de signerande nycklarna till nyckelservrarna. (Se
http://cryptnet.net/fdp/crypto/keysigning_party/en/keysigning_party.html#after_keysigning_party
för detaljerade instruktioner).

Ingen föranmälan behövs, eventuella frågor skickas med fördel till
mig, Hans Ekbrand.

Med vänliga hälsningar, 


-- 
Hans Ekbrand (http://sociologi.cjb.net) <hans@sociologi.cjb.net>
Q. What is that strange attachment in this mail?
A. My digital signature, see www.gnupg.org for info on how you could
  use it to ensure that this mail is from me and has not been
  altered on the way to you.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: