[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Webmail och ldapOn 2007-06-08 at 21:27, pellenilsson@fastmail.fm wrote:

 
> Nu undrar jag om det finns något sätt att få evolution och något av
> webgränsnitten att dela kontaktlist/adressbok. I evolution finns det
> möjlighet att skapa en LDAP-adressbok. LDAP verkar ju vara något
> allmännare, mer som en databas, så det kanske behövs någon slags
> adressbok-modul till den först?

Det är nog rätt väg, ja. Slapd är precis som du säger en tom databas 
fast för ldap då. När den är nyinstallerad saknar den scheman, vilket 
är ungefär som tabeller i en databas. Det du behöver göra är alltså
att konfigurera användare och scheman i openldap.

Jag hittade en howto som jag inte provat men som verkar göra rätt:
http://www.feldt.com/work/projects/openLDAP/

-- 
Fredrik JonsonReply to: