[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

verktyg för att rensa?Hej!

Jag har en /usr pration som är nästan full, och jag behöver plats för att installera vissa grejer. Finns det något verktyg som kan vara till hjälp i sådana situationer?

Det jag skulle vilja ha är ett program som visar hur stora vissa paket är, och gärna någon hint om hur viktiga de är (extra, main).

Andra bra tips på hur man kan återta plats mottages tacksamt. Jag har säkerligen en hel del saker installerat som jag inte använder, men jag vet inte hur jag kan identifiera dessa

--

  You cannot kill time without injuring eternity.Reply to: