[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Torrent-klientNån som vet en torrent-klient som är lite vettig resursmässigt? Jag körde
Bitcomet under Windows som drog ingenting jämfört med en massa andra.

I dagsläget kör jag Torrentflux och Bittornado och den drar ju både minne och
CPU som fasen och det känns trist.

Vad finns det för resurssnåla alternativ? Azureus under Windows drog grymt
mycket minns jag, inte kört under *nix dock.

Förslag?

-- 
PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: