[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Torrent-klientYtterligare en röst på rtorrent härifrån.
Men jag har tyvärr inte fått igång rtorrent i sarge :(

Oscar

On Tue, 20 Dec 2005 23:26:51 +0100
Johan Segernäs <johan@sege.nu> wrote:

> Nån som vet en torrent-klient som är lite vettig resursmässigt? Jag körde
> Bitcomet under Windows som drog ingenting jämfört med en massa andra.
> 
> I dagsläget kör jag Torrentflux och Bittornado och den drar ju både minne och
> CPU som fasen och det känns trist.
> 
> Vad finns det för resurssnåla alternativ? Azureus under Windows drog grymt
> mycket minns jag, inte kört under *nix dock.
> 
> Förslag?
> 
> -- 
> PGP: F9FDB750 <---> http://sege.nu/pubkey.asc
> 

Attachment: pgpjvVhz2micH.pgp
Description: PGP signature


Reply to: