[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Torrent-klientOn Tue, Dec 20, 2005 at 11:26:51PM +0100, Johan Segernäs wrote:
> Nån som vet en torrent-klient som är lite vettig resursmässigt? Jag körde
> Bitcomet under Windows som drog ingenting jämfört med en massa andra.
> 
> I dagsläget kör jag Torrentflux och Bittornado och den drar ju både minne och
> CPU som fasen och det känns trist.
> 
> Vad finns det för resurssnåla alternativ? Azureus under Windows drog grymt
> mycket minns jag, inte kört under *nix dock.
> 
> Förslag?

btpd - http://murmeldjur.se/btpd/

Debianpaket finns här: http://ludde.net/debian/

/ludde

-- 
  _   _ _ __  __  ___
 | | | | |  \|  \| __| Ludvig Omholt ................... ludde@ludde.net
 | |_| | | D | D | _|  073-055 02 13 ................. http://ludde.net/
 |___|___|__/|__/|___| +++++++ sauron: Linux 2.6.13.2 on an i686 +++++++

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: