[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med madwifi, sarge och wpa_supplicantHejhu!

Jag migrerade tidigare ikväll nätverket här från WEP till WPA, och migrationen gick väldigt smidigt på familjens windowsdator, på min laptop och stationära (ubuntu), men på min filserver, som kör sarge, tog allt stopp.

Jag började med att installera wpasupplicant på sargeburken, och konfigurerade den som på ubuntuburkarna (dock inte identiskt, hade googlat en bra stund innan jag började), så alla inställningar verkar stämma (jag har dubbelkollat), wpasupplicanttjänsten är startad, men jag får inte igång kortet ändå.

Så jag startar wpa_supplicant i ett lite mer outputfriskt läge, och får upp en output något i stil med detta:
Failed to enable WPA on the drive
ioctl[något]: Operation not supported
ioctl[någotannat]: Operation not supported

Måste jag dra fram kablar mm och tanka hem lite ny kod ifrån madwifi.sf.net, eller har jga bara gjort någon fundamental miss i min konfiguration?
Jag kanske fick en släng av storhetsvansinne efter hur enkelt det var att få igång i ubuntu :(

Oscar

Attachment: pgpAb6O9t495M.pgp
Description: PGP signature


Reply to: