[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian dists, exp->unstable?Karolina skrev:

> Det är alltid jobbigt att lösa sådana sker problem med apt, tycker jag. Det 
> där med prioriteter osv., är kluddigt och svårt att få till det helt rätt. 
> När jag uppgraderade KDE från testing nyss, så laddade jag helt enkelt ner 
> alla paketen till ett filbibliotek och installerade med dpkg från där. Jag 
> tänkte att det går fortare än att lista ut hur man ska få apt att välja rätt 
> från början.

Hej

Det är lite klurigt att hålla kvar paket på vissa versioner och försöka
styra runt i en så gott som automatiskt process.

Vet inte vilken nivå du ligger på men har du provat pakethanterarna
Aptitude och/eller Synaptic?
Jag har precis översatt båda till svenska så att nybörjare (och
avancerade) användare kanske förstår mer om funktionerna i apt.

Hoppas det reder ut sig

Daniel

Attachment: smime.p7s
Description: S/MIME Cryptographic Signature


Reply to: