[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Korrekturläsning av flyerLars Bjarby <laban@krakpot.net> wrote:
> Nu har jag genererat en flyer i svensk och engelsk variant.  Saknades
> en mening i slutet av sista stycket förut då jag hade lite problem med
> att texten hamnade bakom loggan där. Det problemet verkar dock nu ha
> försvunnit (?).

Ser bra ut, men jag hittade ett litet stavfel:
"Denna tjänst är tillgängligt gratis för alla"
borde vara "tillgänglig".

-- 
 |   Janek Hellqvist   |
 | janek@hellqvist.com |
Reply to: