[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: UbuntuOn 2005-02-18 15:58:19 +0100, Anders Wallenquist wrote:

> Hur ser listan på Ubuntu?
>
> Är Ubuntu en fork, dvs en avfälling från Debian-projektet (som bör
> motverkas)?
>
> Eller är Ubuntu ett parallellprojekt (finns det någon bra term?) som
> är till nytta för Debian (och som därför med gott samvete kan
> stödjas av den rättrogne Debianen)?

Såvitt jag har hört försöker Debianprojektet aktivt stödja
specialiserade forkar. I alla fall de som återinför förbättringar till
Debian (Ubuntu hör hit, vad jag vet), men jag tror inte att det är
något man kräver.

Poängen är att forkar som Ubuntu brukar sikta in sig på att göra en
mer eller mindre omfattande sak riktigt bra, och genom att basera sig
på Debian får de gratis (nåja, billigt i alla fall) allt det som de
inte är intresserade av att förbättra. Och genom att de är baserade på
Debian är det ganska lätt för förbättringarna att flyta tillbaka till
Debian. Alla vinner.

Oavsett ovanstående så är Debian för fri programvara, och i det
åsiktspaketet ingår ju att alla ska ha rätt att forka koden och
springa iväg dit de vill. Sen kan det vara mer eller mindre produktivt
i olika fall (mer produktivt i detta fall, som jag argumenterade
ovan).

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalleReply to: