[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ubuntu> När jag inte kunde köra Evolution under KDE [...]

Märkligt... Det ska gå alldeles utmärkt. Jag kommenterar detta därför att folk 
kanske läser ditt inlägg och noterar att Evolution inte går att köra i KDE, 
vilket inte alls är sant. Varför kunde du inte köra Evolution i KDE?

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: