[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Installera ljudkort + generellt drivrutinerAngående problemet med ej sparade ALSA inställningar.
Prova kör # alsactl store efter att du har gjort din
alsaconf.  
 
Mvh Mikael Gullstrand

 --- Sebastian Gröhn <sebgrohn@bluebottle.com> skrev: 
> Jag har några frågor/funderingar angående
> hårdvara/drivrutiner i
> Linux. Så som jag har fattat det är alla drivrutiner
> kompilerade med
> kärnan och är inte en viss drivrutin förkompilerad
> måste man
> kompilera om det hela för att få det att fungera.
> Har jag rätt? Finns
> det någon material skrivet om det här ämnet?
> 
> Sen när det gäller USB, måste dessa enheter monteras
> (om det nu gäller
> ngn form av lagringsminne) för hand eller sker det
> automatiskt? Jag
> läste någonstans om ngt Hotplug-script men vet inget
> om det. Sen
> undrar jag vilka device-filer som USB-enheter får.
> 
> Så den tredje, egentliga frågan: problem med
> ljudkortet. Jag har
> 2.6.8-kärnan med stöd för ALSA så jag körde
> alsaconf. Den hittade
> kortet och ställde in allting, och det fungerade.
> 
> Sen när jag satte på datorn nästa gång så var alla
> inställningar och
> dev-filer borta. Jag körde alsaconf igen, med samma
> resultat som
> förut. Startade om datorn - allt borta. Och så har
> det varit nu under
> ca 20 (minst) omstarter. Någon som har en aning om
> vad som kan vara
> fel?
> 
> M v h / Sebastian
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to
> debian-user-swedish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> 
>  Reply to: