[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ipmasqOn Mon, 26 Jan 2004 11:36:00 +0100 (CET), Michael Olberg
<olberg@oso.chalmers.se> posted to debian-user-swedish:
 > Så till frågan: ska ipmasq ge default masquerading (den identifierar mitt
 > utgående interface korrekt) utan någon som helst regel under /etc/ipmasq?
 > Eller skall man först kopiera exemplen från dokumentationen dit?

Du bör ha en hel radda regler i /etc/ipmasq/rules/*.def.

/usr/sbin/ipmasq --debug --verbose berättar vad den gör, och
förhoppningsvis att den gör rätta saker.

/* era */

-- 
formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/Reply to: