[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

2.6-kärna och /dev/psaux.Är det nån förutom jag som har drabbats av konstiga problem med möss
efter att ha uppdaterat till 2.6?

Jag har enablat det jag tror behövs, men det funkar ändå inte.
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_PSAUX=y
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_X=1024
CONFIG_INPUT_MOUSEDEV_SCREEN_Y=768
...
CONFIG_INPUT_MOUSE=y
CONFIG_MOUSE_PS2=y

Har jag missat nåt?

	/Daniel
-- 
Ever noticed something? Unix comes with compilers. Windows comes with
Solitaire.Reply to: