[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

iptablesKanske en fråga som dykt upp många gånger tidigare, men det har med port 
forwarding med iptables att göra.
Jag kör en server (DC-hub) på en lokal maskin 192.168.0.12 (windows) och har 
debianmaskinen som gateway för det lokala nätverket med ip 81.172.x.x.
eth0 är det externa kortet med ip 81.172.x.x, och eth1 det interna med ip 
192.168.0.1.
Jag kör port forwarding med raden:
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 4411 -i eth0 -j DNAT 
--to-destination 192.168.0.12:4411

Detta fungerar utmärkt med avseende på att inkommande uppkopplingar mot port 
4411 skickas till rätt port på den interna servern. Problemet uppkommer när 
de interna maskinerna vill nå servern. Jag kan inte ange adressen 
81.172.x.x:4411, utan måste ge den interna adressen 192.168.0.12:4411. 
Problemet med det är att dc-hubben får fel information, så att andra klienter 
inte kan nå de interna klienterna. Jag vill inte köra dem i passive mode.
Det jag vill kunna göra är att adressen 81.172.x.x:4411, som är hubbens adress 
för alla externa klienter ska kunna nås på samma sätt av de interna 
klienterna.

Jag har inte kunnat komma på hur jag ska tala om för iptables att även om 
interna datorer vill nå 81.172.x.x:4411, så ska även de uppkopplingarna 
skickas till 192.168.0.12:4411.

Nån som har en bra idé?

//IvarReply to: