[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: iptables (solved)On Sunday 11 January 2004 05.46, molle wrote:
> Om jag gissar rätt så behöver du lura dc-hubben att dina klienter från
> lokala nätet använder det extärna ip:t, så andra klienter får rätt ip
> (ditt extärna) när de försöker tanka från dig.
>
> något liknande detta borde fungera:
>
> iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp -s 192.168.0.0/24 -d 192.168.0.12
> --dport 4411 -j SNAT --to-source 81.172.x.x
>
[snip]
>
> iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 4411 -d 81.172.x.x -j DNAT
> --to-destination 192.168.0.12:4411
>
> jag är ganska trött och kan inte prova detta just nu, inte säker på att
> det fungerar alls. hoppas det är till någon nytta iaf.
>

Fungerar utmärkt.
Nu kör jag en DC-hub på windowsmaskinen som ligger innanför linux-gw'n. 
Externa klienter connectar utan problem. Nu kan jag dessutom använda interna 
klienter i active mode.

Man tackar.

//IReply to: