[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Installationen stannar (Compaq XL 5100, SCSI)Jag försöker installera debain på en Compaq XL 5100.
Datorn har 2 HD och en CD, alla på SCSI.
I nuläget kör den Win98 utan problem men jag vill ha ett rent Debiansystem.
Installationsdisketten startar upp fint och börjar rabbla upp en massa systeminformation men verkar aldrig börja läsa från CDn.
Den sista informationen man får är som följer:

target 0: rate=10.0 MHz, synchronous, sync offset=15 bytes
scsi : aborting command due to timeout : pid 1, scsi0, channel 0, id 0, lun 0 in
quiry 00 00 00 ff 00
SCSI host 0 abort (pid 1) timed out - resetting
SCSI bus is being reset for host 0 channel 0.
AM53C974_reset called
AM53C974 register dump:
IO base 0x7100: CTREG: 0x00fc: CMDREG: 0x90: STATREG: 0x01: ISREG: 0xdc
CFIREG: 0x01: CMTLREG1-4: 0x57: 0x40: 0x18: 0x44:
DMACMD: 0xc3: DMASTC: 0x0100: DMASPA: 0x1ff9e9c
DMAWBC: 0x100: DMAWAC: 0x1ff9e9c: DMASTATUS: 0x00
---------------------------------------------------------------------------

Om man därefter trycker någon tangent kommer ovanstående meddelande upp igen. Jag har prövat att sätta en CD-läsare på IDE-kabeln men samma meddelande kommer upp och den verkar aldrig börja läsa från CDn då heller. Den SCSI-kontroller som sitter i datorn (AMD AM53C974) är listad som kompatibel.

Har någon nån aning om varför installationen stannar?
M.v.h.
Björn OlaussonReply to: