[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: procmail receptOn Wed, Jun 04, 2003 at 07:58:52PM +0200, Thomas wrote:
> Tack för hjälpen, det verkar fungera nu,
> 
> en sak funderar jag dock på, jag har andra recept där det står t.ex
> 
> *^TO_debian-users-swedish@lists.debian.org
> 
> och det fungerar, men din rättelse antyder att formatet skall vara
> * ^TO: debian-users-swedish@lists.debian.org
> 
> nu undrar jag, vad är regeln - när skall det vara *^TO_ och när skall det
> vara *mellanslag^TO:mellanslag?

Det finns några specialdefinierade "macron" som

^TO_

som expanderar till ett reguljärt uttryck.

^TO_ är för att matcha To, Cc, Bcc, dvs "to-linjer" i ett svep.


Se vidare 

man procmailrc

/magnus

-- 
http://x42.comReply to: