[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing paket på en stable.Hej

Jag kan inte hitta någon fil "preferences" i /etc/apt, det enda som finns
där är sources.list?

är nedan angivan innehåll det enda man behöver eller skall preference
filen innehålla mer?

Thomas

snip
>
> Lägg till följande i /etc/apt/preferences:
> --8<--
> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=stable
> Pin-Priority: 900
>
> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=testing
> Pin-Priority: 400
>
> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=unstable
> Pin-Priority: 300
>
> Package: *
> Pin: release o=Debian
> Pin-Priority: -1
> --8<--
>
> Och en lämpliga saker i /etc/apt/sources.list, min ser ut såhär:
> --8<--
> deb http://ftp.dk.debian.org/debian/ stable main contrib non-free
> deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ stable/non-US main contrib
> non-free
> deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free
>
> deb http://ftp.dk.debian.org/debian/ testing main contrib non-free
> deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ testing/non-US main contrib
> non-free
> deb http://security.debian.org/ testing/updates main contrib non-free
> --8<--
>
> Sedan kan du installera paket ur testing såhär:
> apt-get install feta/testing
>
> *gäsp*
>
> */ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> ------------ Output from gpg ------------
> gpg: Signerades lör 31 maj 2003 04.09.47 CEST med hjälp av DSA-nyckeln med ID 9C41FB6C
> gpg: Kan inte verifiera signaturen: hittade inte offentlig (publik) nyckel
>
>Reply to: