[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: procmail receptTack för hjälpen, det verkar fungera nu,

en sak funderar jag dock på, jag har andra recept där det står t.ex

*^TO_debian-users-swedish@lists.debian.org

och det fungerar, men din rättelse antyder att formatet skall vara
* ^TO: debian-users-swedish@lists.debian.org

nu undrar jag, vad är regeln - när skall det vara *^TO_ och när skall det
vara *mellanslag^TO:mellanslag?

Thomas


On Wed, 4 Jun 2003, Magnus Bodin wrote:

> On Wed, Jun 04, 2003 at 06:57:11PM +0200, Thomas wrote:
> >
> > :0:
> > *^Sender_owner-postfix-users@postfix.org
> > /sökväg/till/rätt/brevlåda
> >
> > men det verkar inte fungera
>
> Rätt är:
>
> :0:
> * ^Sender: owner-postfix.*@postfix.org
> /sökväg/till/rätt/brevlåda
>
> > även nedan angivna recept fungerar inte
> >
> > :0:
> > *FROM_user@test.com
> > /sökväg/till/rätt/brevlåda
>
> Och här tyckar jag följande kan vara rätt:
>
> :0:
> * ^From:.*user@test.com
> /sökväg/till/rätt/brevlåda
>
> > och hur anger jag "Wildcard" alternativ, dvs anger t.ex att all post som
> > innehåller test.com i någon header skall till en viss brevlåda,
> > alternativt all post som i en specifik header har test.com?
>
> Reguljära uttryck, t.ex.
>
> :0:
> .*test.com
>
> > Tacksam för all hjälp
>
> Här är en bra sida med mycket bra frågor/svar:
>
> http://www.uwasa.fi/~ts/info/proctips.html#start
>
> För övrigt är maildrop mycket mer resurssnål än procmail.
>
> /magnus
>
> --
> http://x42.com
>Reply to: