[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: procmail recept* Jun 04 20:16 Thomas <thomas@teg.pp.se>:
> Tack för hjälpen, det verkar fungera nu,
>
> en sak funderar jag dock på, jag har andra recept där det står t.ex
>
> *^TO_debian-users-swedish@lists.debian.org
>
> och det fungerar, men din rättelse antyder att formatet skall vara
> * ^TO: debian-users-swedish@lists.debian.org
>
> nu undrar jag, vad är regeln - när skall det vara *^TO_ och när skall det
> vara *mellanslag^TO:mellanslag?

Från man-sidan procmailrc(5):

	If the regular expression contains `^TO_' it will be substi-
	tuted by `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
	|Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^-a-zA-Z0-9_.])?)', which
	should catch all destination specifications containing a
	specific address.

	If the regular expression contains `^TO' it will be  substi-
	tuted by `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
	|Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^a-zA-Z])?)', which should
	catch all destination specifications containing a specific
	word.

-- 
Johan Svedberg, winkle@acc.umu.se, http://www.acc.umu.se/~winkleReply to: