[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing paket på en stable.On Wed, Jun 04, 2003 at 07:31:36PM +0200, Thomas wrote:
> Jag kan inte hitta någon fil "preferences" i /etc/apt, det enda som finns
> där är sources.list?
> 
> är nedan angivan innehåll det enda man behöver eller skall preference
> filen innehålla mer?

Enda innehållet.

Se apt_preferences(5)

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228Reply to: