[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

procmail receptHejsan

har lite problem med procmail recept...

jag vill filtrera post till vissa brevlådor, t.ex vill jag filtrera allt
som kommer från domänen test.com till brevlåda test

sen skulle jag vilja filtrera all post från t.ex postfix-users maillista
till brevlådan postfix..Jag kollade vilka headers som finns i dessa mail
och har noterat att headern "Sender" är owner-postfix-users@postfix.org
och därför skrev sjag följande recept

:0:
*^Sender_owner-postfix-users@postfix.org
/sökväg/till/rätt/brevlåda

men det verkar inte fungera

även nedan angivna recept fungerar inte

:0:
*FROM_user@test.com
/sökväg/till/rätt/brevlåda

Min fråga är således, hur anger jag att t.ex epost skall filteras på en
viss header?

och hur anger jag "Wildcard" alternativ, dvs anger t.ex att all post som
innehåller test.com i någon header skall till en viss brevlåda,
alternativt all post som i en specifik header har test.com?

Tacksam för all hjälp

ThomasReply to: