[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[SOLVED] Re: sortering av e-mail (procmail ?)



Hej igen!

Tänkte bara medela att jag lyckats lösa mitt "problem" mha sieve och cyrus21.

Tack så mycket för all hjälp!

Hälsningar
Torbjörn Svensson



Reply to: