[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sortering av e-mail (procmail ?)On 2003-05-05 10:50:50 +0200, Torbjörn Svensson wrote:
>
> När jag plockar ner mail just nu så går det följande väg:
> 
> fetchmail    -->    MTA (Exim)    -->   imapd (Cyrus-imapd)
> 
> Min följdfråga är nu _var_ man ska / kan stoppa in ex. procmail för
> sortering av mail.

Det enklaste är nog att använda Cyrus inbyggda filterspråk Sieve. Om
du i alla fall vill ha procmail blir det nog jobbigt, men det kan
tänkas att det går att peta in den efter exim och före cyrus. Du får
undersöka hur exim levererar mejl till cyrus i så fall.

> Eftersom cyrus bygger på 1 mail / fil så blir det inte lika enkelt
> som om den hade haft samma uppbyggnade som ex /var/mail/user.

Procmail är fullt kapabel att leverera mejl direkt till MH- och
Maildir-foldrar (två olika varianter på en fil/brev). Såvitt jag har
förstått det ska man dock _inte_ använda detta tillsammans med Cyrus,
eftersom den har egna index mm som den vill hålla uppdaterade; det är
det som gör den snabb.

> Kort sagt, det jag vill uppnå är sortering av mailen, tex. mail från
> / till debian-user-swedish@lists.debian.org skall hamna i mappen
> debian-user-swedish i cyrus.

Såvitt jag har förstått kan detta göras alldeles utmärkt med Sieve.

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpUmE2ucBP2M.pgp
Description: PGP signature


Reply to: