[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sortering av e-mail (procmail ?)On 2003-05-05 18:30:08 +0200, Torbjörn Svensson wrote:
>
> Har nu fått upp en cyrus med sieve, ett problem kvarstår dock, skriva 
> scripten.

http://www.sgr.nada.kth.se/services/e-post/sieve-at-nada.html är
kanske ett bra ställe att börja leta på.

> iom att vissa skickar cc till deb..@l.d.o så måste den kunna matcha
> på flera.  iofs skulle man kunna ha flera regler om detta. men vill
> vara effektiv.

De flesta mejllistor förser breven med bättre headers att sortera
efter, så att du slipper bekymra dig om sånt där. Debians listor har
X-Mailing-List:, Mailmanlistor brukar ha List-Id:, och andra listor
har andra varianter. Nästan alla större listor har någon bra header
att sortera på, även om man ibland måste ta till lite mindre uppenbara
headers som t.ex. List-Unsubscribe: eller Errors-To:.

Optimalt är förstås att ha ett obegränst förråd av mejladresser, så
att man kan ha en till varje lista. Då behöver man inte tänka så
mycket.

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpUFjObAA1SG.pgp
Description: PGP signature


Reply to: