[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sortering av e-mail (procmail ?)On 2003-05-05 12:54:55 +0200, Torbjörn Svensson wrote:
> Karl Hasselstrom wrote:
> >
> > Såvitt jag har förstått kan detta göras alldeles utmärkt med
> > Sieve.
>
> Japp, det verkar funka med Sieve, kollade på cyrus info sida om
> Sieve med, dock hittade jag inget om var man ska lägga scripten.
> Använder du det möjligtvis ?

Om jag kommer ihåg rätt så finns det ett kommando som laddar upp ditt
sieveskript till cyrus-servern. Kolla med "dpkg -L <lämpligt
cyrus-paket>" vilka program cyrus levereras med, och läs man-sidorna.

Hela tanken med sieveskripten är att de ska köras på servern, även om
denna server betjänar flera hundra personer. Därför är språket byggt
så att inte ens klåfingriga och/eller illvilliga användare ska kunna
sänka servern, t.ex. genom att anropa externa program som äter upp all
CPU-tid och allt minne.

(Nepp, jag har aldrig kört Cyrus.)

-- 
Karl Hasselström, kha@treskal.com
      www.treskal.com/kalle

Attachment: pgpxTW9_ALQR0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: