[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache ssl på port 80[was: Lite frågor igen]David Röhr wrote:
> 
> On Mon, 13 Jan 2003 [21:30],
>   Thomas@starka.st (Thomas@starka.st) wrote:
> 
> > Jag vill inte köra någon kryptering! Bara Ben-SSL på port 80. ( Om nu
> > inte Ben-SSL är krypterat i sig på nå vänster? ) ( som t.ex tv3.se och
> > samtliga av Phfelias sörvrar har t.ex
> > http://uptime.netcraft.com/up/hosted?netname=TELIANET,213.67.0.0,213.67.255.255
> > )
> 
> Listen blablalba:80
> 
> Går inte det, så har du gjort någonting felaktigt. Och säg inte att det
> inte går, för det gör det. Apache-SSL fungerar i stort sett exakt som
> Apache med mod-ssl. Det är som att välja att kompilera in drivrutinerna
> i Linuxkärnan eller använda sig av moduler.
> 
> Jag använde mig tidigare av Apache-SSL, men tyckte inte den uppdaterades
> speciellt ofta, så jag valde att använda Apache och mod-ssl istället.
> 
> <http://rohr.nu/>
> <https://rohr.nu/>
> 
> Tex.

Hmm... Jag lyckades då inte med det förut.

Å andra sidan är jag ingen guru heller. Och JA, Jag läste en jävla massa
utan att lyckas.

Är det någon som orkar så får ni gärna ta kontakt med mig via Icq eller
irc.

Icq: 13559473 eller så finns jag på irc.debian.org @ debian.se> 
> Har du några problem med det här så får du gärna posta vad som kommer i
> din error.log. Allt finns dokumenterat väl, så det ska inte vara några
> problem att få det att fungera.
> 
> > Funkar det bara kanske på visa *nix versioner?
> > Kanske inte är möjligt att få igång det på Debian?
> 
> Det här har ingenting vilken unix du använder, eller vilken Linux
> distribution du använder.

Ok,

/Thomas

> 
> /d
> 
> --
> ... david röhr       |   o_
> .. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
> . qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
>     www.qbranch.se    /
>                `
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: