[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache ssl på port 80 [was: Lite frågor igen]aOn Mon, Jan 13, 2003 at 21:30 CET, 
	 Thomas@starka.st wrote:
> Jag vill inte köra någon kryptering! Bara Ben-SSL på port 80. ( Om nu
> inte Ben-SSL är krypterat i sig på nå vänster? ) ( som t.ex tv3.se och
> samtliga av Phfelias sörvrar har t.ex 
> http://uptime.netcraft.com/up/hosted?netname=TELIANET,213.67.0.0,213.67.255.255
> )
> 
> Funkar det bara kanske på visa *nix versioner?
> Kanske inte är möjligt att få igång det på Debian?

Okej, du vill att din webserver skall svara med 
	Server: Apache/1.3.26 Ben-SSL/1.48 (Unix) Debian GNU/Linux

Gör följande:

1. Ta bort din nuvarande Apache från systemet, låt enbart Apache-SSL
vara kvar.

2. Redigera /etc/apache-ssl/httpd.conf och lägg till följande sist i
filen:

Listen 80
<VirtualHost _default_:80>
    SSLDisable
    DocumentRoot /var/www
</VirtualHost>

3. Starta om apache-ssl

4. Gör en HEAD -förfrågan mot servern:

johan@laze:~$ nc localhost 80
HEAD / HTTP/1.0

HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 13 Jan 2003 20:55:44 GMT
Server: Apache/1.3.26 Ben-SSL/1.48 (Unix) Debian GNU/Linux
Last-Modified: Thu, 20 Jun 2002 14:53:30 GMT
ETag: "790006-100e-3d11ec6a"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 4110
Connection: close
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1


Ben-SSL är alltså Apache-SSL. Det tog mig fem minuter att hitta rätt
svar på Google om vad Ben-SSL är. Ben i Ben-SSL står för Ben Laurie. En
av upphovsmännen bakom Apache-SSL.

God lycka med ditt hackande!

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/     |
| PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70 31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| Linux: Where Don't We Want To Go Today?
| -- Submitted by Pancrazio De Mauro, paraphrasing some well-known sales talk
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: