[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Apache ssl på port 80 [was: Lite frågor igen]> Jag vill inte ha https. Bara port 80. Är det inte möjligt
> kanske?

Installera då apache istället för apache-ssl, så slipper du 
böka med ssl helt. Få det och funka och ta sedan tag i 
mod_ssl.

> Jag har då aldrig sett en Debian-maskin svara med
> Ben-SSL.

Kanske därför att apache + mod_ssl funkar fint? ;)

Allvarligt, det du behöver göra för att gå igång mod_ssl är 
inte så mycket.
Mina steg i pseudokod.
1) Installera libapache-mod-ssl
2) Skapa certifikat med 'mod-ssl-makecert'
3) Lägg till 'Listen 443' under 'Listen 80' i httpd.conf
4) Skapa en virituell server som lyssnar på 443.
saxat från httpd.conf
<VirtualHost _default_:443>
    DocumentRoot /var/www-ssl
    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache/ssl.crt/server.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache/ssl.key/server.key
    SSLVerifyClient none
    ServerAdmin webmaster@<host>
    UserDir public_html_ssl
</VirtualHost>

Har säkert glömt någon. Men jag har för mig att det inte 
var så mycket mer att göra. Läs dokumentationer och testa 
så brukar det lösa sig.

/MichaelReply to: