[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: xdm-config> Som root på burk1 kör jah i ett xterm xhost +
> sedan loggar jag in på burk2 via ssh2 som en vanlig anv , och verifierar att $DISPLAY är satt till burk1:0
> sen försöker jag starta xeyes, men får felmedelandet "Error: Can't open display:burk1"
> xmms samma sak fast texten "** CRITICAL **: Unable to open display"
> 
> några tipps?

Jopp... Debian är har som defaultinställning att inte låta X-servern lyssna på TCP/IP öht. Kör 'ps ax|grep X' för att kolla om det står 'nolisten' el.likn. någonstans. Sen, beroende på vilken display manager du kör (xdm, kdm) så får du ändra det där.  För xdm så tror jag att du ska ner och rota i /etc/X11/xdm/Xservers. Plocka bort "-nolisten" på sista raden. 

Den raden är f.ö. något som jag tror skickas till "startx"-kommandot vid något tillfälle.

/Fredrik PerssonReply to: