[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nån utvecklare här... Designfels-exempelOn Wed, Aug 07, 2002 at 09:57:46AM +0200, Anders Arnholm wrote:
> > Låt dem ta den tid de behöver. Det funkar ju så jäkla bra att man blir 
> > alldeles bländad. Jag skojar inte.
> 
> "Alla" kör unstable/testing, många har problem att hitta upadterad
> fungerande version, men vist debian är perfekt... Vist Debian installer
> är klar och mogen när det är det, men varför måste den in i 3.1?

Det måste den inte. boot-floopies maintainer har aviserat att Woody
kommer bli sista med b-f. Det enda alternativet som idag existerar är
debian-installer.

Så om du har något bättre system eller kan hjälpa till att få ut b-f
till ytterligare en release på 11 arkitekturer. Eller helt enkelt
övertala de nuvarande maintainerna att få ut ytterligare en version är
det ingen omöjlighet.

Detta förutsätter givetvis att det är d-i som är det enda problemet för
att få ut ytterligare en version.


Attachment: pgpEXChm4cTdm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: