[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Versionsnummershysteri (Was: Re: Re: Nån utvecklare här... Designfels-exOn Tue, Aug 06, 2002 at 06:17:58PM +0200, Fredrik Persson wrote:
> > Förresten, innan Solaris 9 just släpptes, när kom Solaris 8 ut? Hur
> > många är det som klagar på att Sun som, likt Debian, försöker skapa ett
> > stabilt system har utdaterad programvara?
> 
> Sun har ju på något sätt sluppit att bli måltavla i versionnummerjakten. 
> Fråga mig inte hur. Men de har ju aldrig heller haft samma incitament att 
> marknadsföra just programvaran. 

Nja.. De hopppade ju från 2.6 till 7, så helt utanför är de väl inte ;)Reply to: