[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ett mysterium!On Thu, Jun 13, 2002 at 05:13:36PM +0200, Per Thåström wrote:
> Mera nätverksproblem. Jag skulle till att börja med vilja ha lite hjälp med
> felsökning. Det första jag önskar är att kunna få igång nätverket direkt.
> Jag har en dell inspiron 8000 med ett "3c59x-kort". Nätverket är en router
> som är kopplad till en hub. Det är i hubben jag kopplar in lappisen. Jag har
> två operativsystem (för tillfället) om jag kallbootar datorn och startar
> linux direkt så kan jag inte få igång nätverket, inte ens sätta ip manuellt.
> Men om jag först startar win2000 så får jag ett ip utan probelm och när jag
> startar om så funkar nätverket perfekt i linux... Jag har testat med 2.2.20
> kernel och 2.4.18 kernel med samma resultat... Idéer?

Jag har stött på liknande problem. Men det stämmer inte riktigt på
din beskrivning. Om man ansuter till en switch (har inte stött på det 
med hubbar) som som är lite långsam kan det hända att dhcp-clienten 
ger upp innan switchen är klar. Det förklarar att det fungerar med 
Windows och inte med Linux och att det fungerar med linux efter en 
omstart. 

Det som talar mot detta är att det inte fungerar då du sätter IP-adress
manuelt. Det borde fungera!

Hjälper dig kanske inte men ett tips i alla fall!

 /Marcus

-- 
Marcus Rejås       phone:  +46 176 180 55
Rejås Datakonsult     cellular: +46 70 266 7985
Kungsgatan 15       e-mail:  marcus@rejas.se
s-761 44 Norrtälje    web:   http://www.rejas.se


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: