[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nätverk kommer inte igång, med telia ADSLTack för din hjälp:) Jag lyckades fixa nätverket med din ledning.

Jag vet inte riktigt varför, men det var något konstigt med
/etc/network/interface. Den såg till att börja med exakt ut som din, men
allt började fungera efter att jag förstörde den, då fungerade dhclient
plötsligt.
Men nu fungerar interface-filen efter att jag även lade till "auto eth0"


# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian
installation
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

Konstigt att installationsprogrammet inte lyckas fixa det här automatiskt.-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: