[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nätverk kommer inte igång, med telia ADSLHejsan,

Jag har lite problem med att få igång nätverksanslutningen till telia adsl.
Jag har ett DM9102-ethernetkort, och den ska använda dmfe modulen så vitt
jag vet. Att ladda modulen med insmod går smärtfritt, men pump lyckas inte
konfigurera anslutningen därefter (operation failed). Jag har även testat
DHCPcd som ger samma resultat.

Har jag glömt nånting här?? Jag använde Mandrake innan jag testade debian
och den skötte konfigureringen helt automatiskt vid installation. Och jag
såg att den inte laddade dmfe-modulen utan tulip. Men den går inte att ladda
med "insmod tulip".

Jag testade att konfigurera manuellt, efter att ladda dmfe:

ifconfig eth0 "min ip" up
route add default

där "min ip"-adress är densamma jag har i windows. Borde inte det funka? Jag
pingade lite hur som helst (vet inte hur man konfigurerar DNS manuellt) men
det gav inget svar tillbaka, även om paketen såg ut att gå ut.

Nån som har nån ide?? Jag är något av en newbie så all hjälp ar uppskattad-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: