[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ett mysterium!Mera nätverksproblem. Jag skulle till att börja med vilja ha lite hjälp med
felsökning. Det första jag önskar är att kunna få igång nätverket direkt.
Jag har en dell inspiron 8000 med ett "3c59x-kort". Nätverket är en router
som är kopplad till en hub. Det är i hubben jag kopplar in lappisen. Jag har
två operativsystem (för tillfället) om jag kallbootar datorn och startar
linux direkt så kan jag inte få igång nätverket, inte ens sätta ip manuellt.
Men om jag först startar win2000 så får jag ett ip utan probelm och när jag
startar om så funkar nätverket perfekt i linux... Jag har testat med 2.2.20
kernel och 2.4.18 kernel med samma resultat... Idéer?

p.


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: