[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ett mysterium!Per Thåström <thastrom@bredband.net> writes:

> Mera nätverksproblem.

Det där låter som om du har något plug-and-play-kort i datorn som
behöver Windows för att initieras men sedan mår bra under Linux.

Jag har sett postningar om problemet (inte knutet till din dator utan
generellt) lite här och där.

Det borde finnas en howto eller annan dokumentation för det för det är
inget unikt problem. Poängen är att kortet behöver sparkas igång på
ett definierat sätt och om det inte gör det fungerar det inte. Kan ha
med moderkortet och BIOS att göra också. Plug-and-pray är boven i dramat.

Det är inget unikt problem med andra ord och jag är till 99,999% säker
att det finns en "fix" för det "där ute".

Tyvärr kan jag inte hjälpa dig mer än så.

:*)

-- 
(     www.dtek.chalmers.se/~d4jonas/     !   Wei Wu Wei   )
(    Meaning of U2 Lyrics, Roleplaying    ! To Do Without Do )


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: