[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ett mysterium!On Thu, 13 Jun 2002, mattias/spikboll wrote:

> Jag vet iof knappt något alls om sånt här, men det låter som att du
> bara kan ta emot dhcp-lån i windows, vilket nätverkskortet behåller
> när du startar om datorn.

Det är nog precis som Mattias säger att du behöver köra dhcp även i
Linux. Det borde kunna vara så att din IP blir ogiltig ifall du inte
förnyar dhcp-lånet också.

Jag kör på Bredbandsbolagets nät och det funkar klockrent med dhcp-client
och följande konfiguration i /etc/network/interfaces:

auto eth0
iface eth0 inet dhcp

I /etc/dhclient.conf har jag ett tomt entry för eth0:
interface "eth0" {
}

Men jag tvivlar på att det har nån betydelse för funktionaliteten.


> On Thu, 13 Jun 2002 17:13:36 +0200 Per Thåström <thastrom@bredband.net> wrote:
> 
> > Mera nätverksproblem. Jag skulle till att börja med vilja ha lite hjälp med
> > felsökning. Det första jag önskar är att kunna få igång nätverket direkt.
> > Jag har en dell inspiron 8000 med ett "3c59x-kort". Nätverket är en router
> > som är kopplad till en hub. Det är i hubben jag kopplar in lappisen. Jag har
> > två operativsystem (för tillfället) om jag kallbootar datorn och startar
> > linux direkt så kan jag inte få igång nätverket, inte ens sätta ip manuellt.
> > Men om jag först startar win2000 så får jag ett ip utan probelm och när jag
> > startar om så funkar nätverket perfekt i linux... Jag har testat med 2.2.20
> > kernel och 2.4.18 kernel med samma resultat... Idéer?

Kärnaversion borde inte ha med detta att göra. Något att se upp med är
dock eventuella brandväggsregler. Dessa måste installeras efter att
dhclient skaffat en IP-adress, men det är vad som händer som standard i
Debian. Det har varit lite strul för mig med denna ordning i och med
uppgradering ifrån potato till testing, men det är säkert löst sedan lång
tid.

Lycka till!
/Anders
-- 
http://faldor.mine.nu/~anders/            +46 (0)8 733 31 46 
anders(at)umunet.org www.umunet.org -- because uucp is becoming extinct


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: