[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Skapa länkar i /etc/rc.* från /etc/init.d?Hej,

Jag vill köra exim som demon istället för att starta exim via 
inetd. På redhat fanns det ett litet program som automagiskt
skapade nödvändiga symboliska länkarna i /etc/rc.* från
/etc/init.d så att tjänsterna startas vid eventuell omboot. 

Finns det ett sådant program i debian också, eller är det någon
tjoffig dpkg-automagi man ska lära sig för att hantera dessa
symlänkar? För det är väl ändå inte meningen att man ska göra det
för hand?

-- 
Fredrik Jonson
pt97fjo@student.bth.se


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: