[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ett mysterium!Jag vet iof knappt något alls om sånt här, men det låter som att du bara kan ta emot dhcp-lån i windows, vilket nätverkskortet behåller när du startar om datorn.

/Mattias

On Thu, 13 Jun 2002 17:13:36 +0200 Per Thåström <thastrom@bredband.net> wrote:

> Mera nätverksproblem. Jag skulle till att börja med vilja ha lite hjälp med
> felsökning. Det första jag önskar är att kunna få igång nätverket direkt.
> Jag har en dell inspiron 8000 med ett "3c59x-kort". Nätverket är en router
> som är kopplad till en hub. Det är i hubben jag kopplar in lappisen. Jag har
> två operativsystem (för tillfället) om jag kallbootar datorn och startar
> linux direkt så kan jag inte få igång nätverket, inte ens sätta ip manuellt.
> Men om jag först startar win2000 så får jag ett ip utan probelm och när jag
> startar om så funkar nätverket perfekt i linux... Jag har testat med 2.2.20
> kernel och 2.4.18 kernel med samma resultat... Idéer?
> 
> p.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 


-- 

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: