[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: nätverk kommer inte igång, med telia ADSLSå här ser min /etc/network/interfaces ut och det funkar utan problem, hade 
en del problem innan jag lade till 'auto lo' men nu funkar det hur bra som 
helst, har aldrig blivit nedkopplad heller. Jag kör med dhclient och qasl.

# The loopback interface
iface lo inet loopback
auto lo
# The first network card - this entry was created during the Debian 
installation
iface eth0 inet dhcp

	/Kristoffer
	
måndagen den 10 juni 2002 17.17 skrev Cenk:
> Hejsan,
>
> Jag har lite problem med att få igång nätverksanslutningen till telia adsl.
> Jag har ett DM9102-ethernetkort, och den ska använda dmfe modulen så vitt
> jag vet. Att ladda modulen med insmod går smärtfritt, men pump lyckas inte
> konfigurera anslutningen därefter (operation failed). Jag har även testat
> DHCPcd som ger samma resultat.
>
> Har jag glömt nånting här?? Jag använde Mandrake innan jag testade debian
> och den skötte konfigureringen helt automatiskt vid installation. Och jag
> såg att den inte laddade dmfe-modulen utan tulip. Men den går inte att
> ladda med "insmod tulip".
>
> Jag testade att konfigurera manuellt, efter att ladda dmfe:
>
> ifconfig eth0 "min ip" up
> route add default
>
> där "min ip"-adress är densamma jag har i windows. Borde inte det funka?
> Jag pingade lite hur som helst (vet inte hur man konfigurerar DNS manuellt)
> men det gav inget svar tillbaka, även om paketen såg ut att gå ut.
>
> Nån som har nån ide?? Jag är något av en newbie så all hjälp ar uppskattad


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: